Kalisz, ul. Łazienna 15

Ocalić od zapomnienia

Opublikowano 20 października 2021

W całej Polsce, w miastach większych i mniejszych, znajdujemy zaniedbane, i niedofinansowane miejsca, w których wydaje się, że nie ma nadziei na zmianę. Jednak podczas, gdy inni przechodzą obok obojętnie, my zauważamy w tych miejscach coś wyjątkowego. To „coś”– aż prosi się o wydobycie na światło dzienne. I tak zaczynają się wspaniałe historię odbudowy kamienic, które dawno już straciły swoją świetność, a teraz mają szansę ją odzyskać.

Odnosimy się do miejskich korzeni, bo uważamy, że zrozumienie i zachowanie historii swojego miasta, śladów kultury urbanistycznej umożliwia tworzenie więzi społecznych, rozwija tolerancję, akceptację. To ogromna radość tworzyć pomost między starym a nowym. Działamy odpowiedzialnie, staramy się zatrzymać to, co odchodzi w zapomnienie, tak aby mogło stać się fundamentem dla przyszłych pokoleń, nowych historii, osobistych, rodzinnych, czy nawet dla przyszłej historii miasta.

Nasi klienci zdają się to doskonale rozumieć! Pod ich pieczą powstają atrakcyjne mieszkania, a w nich ciepłe domy, tworzą się sąsiedzkie więzi, a stare adresy nabierają nowego znaczenia.